Vi phạm công bố thông tin, Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn bị phạt 70 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn, số tiền 70 triệu đồng, do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Báo cáo tài chính, Báo cáo thường niên...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (địa chỉ trụ sở chính tại 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC số tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tài chính quý I, II/2020, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020.