Vi phạm công bố thông tin, CTCP Bibica bị phạt 145 triệu đồng

NDO - Ngày 12/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Bibica với tổng số tiền phạt 145 triệu đồng do các vi phạm: không công bố thông tin; công bố thông tin không đầy đủ theo quy định pháp luật
0:00 / 0:00
0:00
Vi phạm công bố thông tin, CTCP Bibica bị phạt 145 triệu đồng ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 11/7/2022, ban hành Quyết định số 206/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bibica (địa chỉ tại 443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), số tiền 85 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán 2020;

Công ty không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE các tài liệu: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán, Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế từ 5% trở lên trước và sau soát xét tại Báo cáo tài chính bán niên 2021 hợp nhất, Giải trình thay đổi lợi nhuận sau thuế từ 10% trở lên tại Báo cáo tài chính bán niên riêng và hợp nhất 2021, công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán 2021, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 200630/2020/NQ-HĐQT ngày 30/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 210107/2021/NQ-HĐQT ngày 7/1/2021;

Công ty công bố không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HOSE tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý II/2020.

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Trước đó, Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ, cụ thể:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 không trình bày về các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, như: Bibica Miền Đông, Bibica Miền Tây, Bibica Hà Nội, Công ty cổ phần Thực phẩm PAN,... và trình bày không đầy đủ chính xác về các thông tin cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo năm 2020;

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020, 6 tháng cuối năm 2020 không trình bày thông tin đầy đủ về cuộc họp Hội đồng quản trị bảo đảm họp mỗi quý một lần theo quy định; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan theo quy định.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Bibica là 145 triệu đồng.