Vi phạm báo cáo và quản trị, Công ty Atesco bị phạt 230 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco với tổng số tiền phạt 230 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch, không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định; vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty...

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco (địa chỉ tại thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội), bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Quyết định số 35/QĐ-XPVPHC, số tiền 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Trước đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty không thể hiện dòng tiền liên quan khoản phải thu về cho vay trị giá 5,9 tỷ đồng đối với ông Vũ Thành Đức trong năm 2018 là sai lệch so với thông tin tại Khoản 4 Mục V Thuyết minh Báo cáo tài chính này (ghi nhận số dư với ông Vũ Đức Thành tại thời điểm 1/1/2018 là 0 đồng và tại thời điểm 31/12/2018 là 5,9 tỷ đồng); Báo cáo tài chính quý IV/2019 do Công ty tự lập (Công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 20/1/2020) có các chỉ tiêu sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (công bố trên trang thông tin điện tử của HNX ngày 26/3/2020)...

Bên cạnh việc nộp phạt, Công ty phải khắc phục hậu quả bằng biện pháp buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Tiếp theo, với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 2802/2020/ATS/NQ-HĐQT ngày 28/2/2020 về việc góp vốn kinh doanh với bên liên quan là Công ty cổ phần Phát triển hệ thống Việt; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của Công ty (công bố ngày 21/1/2020 trên trang thông tin điện tử của HNX) ghi nhận thiếu các Nghị quyết của HĐQT (tại Khoản 4 Mục II Báo cáo)...

Cùng với đó, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2019, Công ty có khoản phải thu về cho vay trị giá 15,22 tỷ đồng với ông Phạm Anh Tuấn - cổ đông cá nhân của Công ty (theo ghi nhận tại Báo cáo quản trị công ty năm 2019 của Công ty, ông Phạm Anh Tuấn sở hữu 678.800 cổ phần công ty tại thời điểm 31/12/2019); đồng thời có khoản phải thu về cho vay trị giá 5,5 tỷ đồng với ông Trần Anh Quân - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhưng khoản cho vay đối với ông Trần Anh Quân chưa được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo quy định.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco là 230 triệu đồng.