Vận dụng sáng tạo, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương vào tình hình thực tiễn Thủ đô

NDO -

Sáng 8/1, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị sáng 8/1.
Quang cảnh Hội nghị sáng 8/1.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, năm 2021, mặc dù trước nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, song các ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Chất lượng tham mưu của các ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy ngày càng được nâng lên; đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Thành ủy đã sớm ban hành và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 2 nghị quyết chuyên đề với nội dung đã được nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn kỹ lưỡng, sát hợp với tình hình thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các nội dung thường xuyên, trọng tâm về công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, góp phần quan trọng để Hà Nội thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Vận dụng sáng tạo, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương vào tình hình thực tiễn Thủ đô -0

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo.

Kết luận Hội nghị, trên cơ sở đánh giá toàn diện những kết quả đạt được năm 2021, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc để các cấp ủy Đảng cùng nắm bắt, vận dụng trong năm 2022. Đó là phải luôn quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm túc, đồng thời vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhanh nhạy, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương vào tình hình thực tiễn của Thủ đô; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng trong toàn Đảng bộ, các cấp, các ngành. Đồng chí cũng cho rằng, phải chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kết hợp với quyết liệt đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, phương pháp làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và chịu trách nhiệm vì công việc chung, vì lợi ích của nhân dân.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nắm bắt, dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô để có giải pháp phù hợp. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở gắn với việc triển khai nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Đồng thời thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực...

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, quyết tâm bảo vệ Thủ đô; đồng thời quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều, quyết tâm cao, hành động phải quyết liệt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ phải bắt tay ngay vào việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, tạo khí thế phấn khởi, hăng say thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ”.