Quang cảnh hội nghị.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện

Năm 2021, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận được hơn 1,3 triệu đơn vị máu, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh; tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được đẩy mạnh sâu rộng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động truyền thông.