Tuyên Quang tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ IV năm 2022

Ngày 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu, giải thưởng doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ IV năm 2022.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ.

Tính đến hết tháng 9/2022, trên địa bàn tỉnh có 2.334 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký kinh doanh hơn 25.448 tỷ đồng. Tổng thu của các loại hình doanh nghiệp năm 2021 đạt hơn 36.604 tỷ đồng, tăng 23,12 so năm 2020.

Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt trên 1.431 tỷ đồng; đóng góp ngân sách năm 2021 đạt hơn 1.453 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 953 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã tạo việc làm cho 42.440 lao động với thu nhập bình quân trung bình là 5,7 triệu đồng/người/tháng.

Đến thời điểm hiện tại có 1.120 doanh nghiệp tham gia bảo hiểm cho 30.042 lao động, với số tiền đã trích nộp bảo hiểm trên 191 tỷ đồng.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2021 đạt 175 triệu USD tăng 47,3% so năm 2020; 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt 123,4 triệu USD, đạt 88,2% kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 17 dự án, số vốn đăng ký 2.227 tỷ đồng.

Hiện, trên địa bàn tỉnh có 15 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, với số vốn đăng ký là trên 1.617 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, trong những năm qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp luôn tin tưởng, đoàn kết, đồng thuận với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh để nỗ lực duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh và tiếp tục có sự phát triển.

Liên tục trong 3 năm qua, kinh tế của tỉnh phát triển ổn định. Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP năm 2021 tăng 5,67%, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 47 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng của tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực; hỗ trợ doanh nghiệp qua việc thực hiện chính sách, xây dựng cơ chế phù hợp với quá trình hội nhập và điều kiện thực tế của tỉnh.

Các doanh nhân, doanh nghiệp phát huy thành tích đã đạt được, tích cực, chủ động xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; xác định cơ cấu sản phẩm, dịch vụ, thị trường để từng bước hội nhập kinh tế quốc tế. Hiệp hội doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nhân trẻ của tỉnh cần tập hợp và phản ánh kịp thời nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của doanh nhân, doanh nghiệp thành viên tới các cấp, các ngành có thẩm quyền.

Tuyên Quang tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ IV năm 2022 ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang trao danh hiệu, giải thưởng cho các doanh nhân tiêu biểu.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao tặng danh hiệu, giải thưởng Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu lần thứ IV năm 2022 cho 6 doanh nhân và 9 doanh nghiệp.