Tuyên dương 23 doanh nghiệp tiêu biểu, nỗ lực vì người lao động

23 chủ doanh nghiệp tiêu biểu được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương tại Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp năm 2023” tổ chức chiều 10/10.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương Ông Ooi Kim Huat, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.
Lãnh đạo Liên đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương Ông Ooi Kim Huat, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.

Các doanh nghiệp được tuyên dương là những doanh nghiệp đã và đang thực hiện tốt trách nhiệm của mình đối với người lao động.

Mọi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đều gắn liền với sự chăm lo ngày càng tốt hơn cho người lao động.

Đây cũng là các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chủ động phối hợp tốt với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng các chế độ chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp đối với người lao động, thể hiện thiết thực như: Doanh nghiệp có xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; có xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương, chế độ nâng lương và quy chế trả lương, trả thưởng; hằng năm tổ chức đối thoại định kỳ (ít nhất 1 lần) và tổ chức hội nghị người lao động theo quy định của pháp luật trong năm 2022.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế; thực hiện trích nộp Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn đầy đủ (tính đến quý II/2023); thực hiện tốt các chế độ chính sách cho công nhân lao động đúng theo quy định pháp luật. Doanh nghiệp cũng không xảy ra tranh chấp lao động tập thể dẫn đến ngừng việc trong năm 2022...

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trong chương trình hôm nay, chúng ta gặp gỡ và tôn vinh những chủ doanh nghiệp tiêu biểu nhất trong sản xuất-kinh doanh, khắc phục khó khăn, phối hợp chăm lo tốt cho người lao động, được công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở xét chọn trong số hàng trăm nghìn chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đây là những chủ doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lý, năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo dựng thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đồng thời, luôn tôn trọng luật pháp, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, xem công nhân lao động là vốn quý của doanh nghiệp; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố đánh giá: Để góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, các cấp công đoàn cũng đã chủ động tham mưu, đôn đốc người sử dụng lao động thực hiện tốt pháp luật lao động, trong đó, tập trung vào việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, an toàn-vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bữa ăn giữa ca, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, xây dựng nhà trẻ, khu lưu trú cho công nhân.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng và ban hành các quy chế nhằm tổ chức và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhằm chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, cũng như tạo điều kiện cho công nhân lao động phát huy quyền dân chủ của mình.