Tuần qua, VSD cấp nhiều mã giao dịch cho các nhà đầu tư

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, VSD đã cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký và nhiều mã trái phiếu, mã chứng quyền cho các công ty.

Công ty cổ phần Chứng khoán ASC vừa được VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)
Công ty cổ phần Chứng khoán ASC vừa được VSD cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký. (Ảnh minh họa)

Cấp giấy chứng nhận thành viên lưu ký cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASC

Ngày 28/10/2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký số 164 /GCNTVLK cho Công ty cổ phần Chứng khoán ASC như sau:

1. Tổ chức: Công ty cổ phần Chứng khoán ASC

2. Trụ sở chính: Tầng 25, tòa nhà Văn phòng Thương mại, số 89 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

3. Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Công Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Vốn điều lệ: 268.800.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm triệu đồng)

5. Điện thoại: 024.33595999      Fax: 024.33595999

6. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số: 106/UBCK-GP ngày 8/4/2009 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký làm Thành viên lưu ký kể từ ngày 28/10/2021. Thông tin chi tiết về thành viên:

 1. Tên viết tắt: ASC

 2. Số hiệu Thành viên: 116

 3. Số hiệu tài khoản lưu ký: 012.116

Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính được cấp mã trái phiếu TD2126162

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2021/GCNTP-VSD ngày 28/10/2021 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:  (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 28/10/2021

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 159/2021

Mã chứng khoán: TD2126162

Mã ISIN: VNTD21261621

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.500.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 250.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28/10/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Cấp nhiều mã chứng quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 158/2021/GCNCW-VSD ngày 26/10/2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền FPT-HSC-MET08

Mã chứng quyền: CFPT2109

Mã ISIN: VN0CFPT21092

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 8/4/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1

Giá thực hiện: 96.000 đồng

Giá phát hành: 1.900 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 10.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 19.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27/10/2021, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết chứng quyền trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CFPT2109 được thực hiện theo quyết định của Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 156/2021/GCNCW-VSD ngày 26/10/2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền MBB-HSC-MET08

Mã chứng quyền: CMBB2107

Mã ISIN: VN0CMBB21070

Mã chứng khoán cơ sở: MBB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 8/4/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

Giá thực hiện: 30.000 đồng

Giá phát hành: 2.200 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 10.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 22.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27/10/2021, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết chứng quyền trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMBB2107 được thực hiện theo quyết định của Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 159/2021/GCNCW-VSD ngày 26/10/2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên chứng quyền: Chứng quyền VNM-HSC-MET07

Mã chứng quyền: CVNM2112

Mã ISIN: VN0CVNM21123

Mã chứng khoán cơ sở: VNM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 8/4/2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 8:1

Giá thực hiện: 93.000 đồng

Giá phát hành: 1.500 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 10.000.000 Chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 15.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 27/10/2021, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* CTCP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh đăng ký niêm yết chứng quyền trên Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVNM2112 được thực hiện theo quyết định của Sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.