Tuần Kết nối công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2020

NDO -

Ngày 31-10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khai mạc tuần kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo 2020.

(Ảnh: TTXVN)
(Ảnh: TTXVN)

Những năm qua bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng các bộ, ban, ngành, địa phương thúc đẩy sự tham gia chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới sáng tạo thông qua hoạt động các sàn giao dịch công nghệ, chợ công nghệ thiết bị, ngày hội khởi nghiệp, hỗ trợ với từng mô hình cụ thể.

Những hoạt động này đã và đang góp phần hiệu quả trong phát triển thị trường khoa học công nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu, việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp nền nông nghiệp giảm phụ thuộc vào thiên nhiên, tìm cơ hội phát triển trong khó khăn. 

Tại sự kiện, nhiều công trình, sáng chế được giới thiệu với mong muốn tìm kiếm và chuyển giao tới doanh nghiệp.

Hàng trăm chuyên gia công nghệ, sở hữu trí tuệ tham dự nhằm tư vấn công nghệ và quy trình kỹ thuật, kết nối tài chính, tìm ra giải pháp, hướng phát triển chung cho mô hình sản xuất.