Từ 1/7/2022, lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%

NDO -

Từ ngày 1/7/2022, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 180.000-260.000 đồng/tháng, tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Từ 1/7/2022, lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% -0