Trước ngày 5/7, công bố kết quả xét tuyển bằng thi đánh giá năng lực

NDO - Ngày 24/6, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cổng đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi đánh giá năng lực.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh tham gia kỷ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024
Thí sinh tham gia kỷ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2024

Theo đó, có 43.498/104.843 thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực đã đăng ký xét tuyển, tăng 8,5% so với năm 2023.

Trong đó, 32.898 thí sinh đăng ký vào các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số nguyện vọng đăng ký là 215.715 (trung bình 5 nguyện vọng/thí sinh), tăng 13,5% so với năm 2023.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, thí sinh cần cập nhật hình chụp phiếu đăng ký xét tuyển lên hệ thống để hoàn tất hồ sơ đăng ký.

Trước ngày 5/7, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực.

Năm nay, 109 trường đại học, cao đẳng đã sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức để xét tuyển.