Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo thí điểm Chương trình liên ngành, liên trường

NDO - Ngày 14/6, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định giao Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp Trường đại học Kinh tế-Luật đào tạo thí điểm trình độ đại học ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Đây là chương trình đào tạo liên ngành, liên trường đầu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo học chương trình này, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn, am hiểu về văn hoá, lịch sử và con người Hàn Quốc, về xu hướng kinh doanh thương mại Hàn Quốc, cũng như các kiến thức về quản lý, quản trị hiện đại.

Từ đó, mở ra nhiều cơ hội việc làm, phù hợp xu hướng toàn cầu hóa, đặc biệt là với đối tác Hàn Quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Hoàn thành chương trình Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, nếu đáp ứng yêu cầu về số tín chỉ thì sinh viên có thể nhận thêm bằng đại học chính quy ngành Hàn Quốc học của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, hoặc bằng đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh của Trường đại học Kinh tế-Luật.

Dự kiến, ngành Kinh doanh thương mại Hàn Quốc sẽ tuyển sinh từ năm 2024 với 50 chỉ tiêu.

Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đặt ra mục tiêu có 20 chương trình đào tạo mới, đáp ứng nhu cầu xã hội, do hai đơn vị thành viên cùng cấp bằng, ưu tiên khối ngành Khoa học xã hội, Kinh tế-Luật và Sư phạm.