Triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028

NDO - Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐĐTLĐ ngày 24/4/2024 của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn năm 2024, ngày 15/5, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024.
Quang cảnh hội nghị triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam nhấn mạnh, việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ảnh 1

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam trong nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện theo phương châm”động” và “mở”; đồng thời đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc uy tín thấp và kịp thời bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, triển vọng phát triển.