VCCI công bố các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022. Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI và các lãnh đạo VCCI chủ trì họp báo.
Lễ phát động chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Phát động chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022

Sáng 30/7, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ (theo công văn số 4530/VPCP-TCCV ngày 20/7/2022 của Văn phòng chính phủ), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ phát động Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.