Cải tạo, chỉnh trang khu vực mương Trúc Bạch

Thứ Hai, 14-06-2021, 20:09

Hơn 200 chiếc đèn lồng rực rỡ cùng nhiều bức tranh bích họa, pa-nô khổ lớn tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đẩy lùi rác thải nhựa đã thay đổi diện mạo của khu vực mương Trúc Bạch (quận Ba Ðình).

Cải tạo, chỉnh trang khu vực mương Trúc Bạch -0
 

 Dự án được phường Trúc Bạch triển khai từ nguồn kinh phí xã hội hóa đã thu hút đông đảo người dân tham gia đóng góp, chung tay thực hiện.

Cải tạo, chỉnh trang khu vực mương Trúc Bạch -0
 

Ảnh: THẾ ÐẠI