Trầm hương Tâm Thiên Hương

NDO - Sản phẩm OCOP tinh dầu trầm hương cấp 4 sao của Công ty TNHH MTV Trương Thanh Khoan (tỉnh Đồng Nai) đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sản phẩm không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn tạo giá trị giúp cuộc sống ổn định, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Hiện sản phẩm được xuất khẩu đi nhiều địa phương như Canada, Hàn Quốc...