TP Hồ Chí Minh: Triển khai Nghị quyết số 12 đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh

Ngày 4/11, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Công an nhân dân; nêu cao trách nhiệm, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xây dựng lực lượng Công an nhân dân đủ phẩm chất và năng lực làm nòng cốt vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Nghị quyết 12 đề ra mục tiêu tổng quát nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; mang tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại.

Đến năm 2025, lực lượng Công an nhân dân cơ bản tinh, gọn, mạnh; các lực lượng tình báo, cơ yếu, an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Nghị quyết số 12 thể hiện sự quan tâm sâu sát, hết sức đặc biệt của Bộ Chính trị đối với lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu thành phố phải phấn đấu quyết tâm thực hiện được các chỉ tiêu Nghị quyết 12 đề ra.

Ngoài những vấn đề chung, thành phố còn là một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, có vị trí chính trị quốc phòng-an ninh quan trọng của cả nước.

Thành phố còn phải đối mặt với những thách thức an ninh phi truyền thống, nguy cơ khủng bố, an ninh mạng, an ninh năng lượng, dịch bệnh, môi trường... cùng với nhiều loại tội phạm mới với phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng các vỏ bọc hợp pháp, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, câu kết trong và ngoài nước ngày càng gia tăng.

Vì thế, công tác quán triệt, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, trước hết là cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an các cấp để Nghị quyết 12 được triển khai trong cuộc sống một cách có hiệu quả nhất.

TP Hồ Chí Minh: Triển khai Nghị quyết số 12 đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh ảnh 1
Các đại biểu dự hội nghị.

Từ kết quả hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng hơn nữa Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị đến các ngành, các cấp, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến người dân để người dân ủng hộ, giúp đỡ và cùng tham gia xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.