Tổng kết hoạt động Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 năm 2023

NDO - Ngày 28/11, tại Hà Nam, Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 tổ chức Hội nghị Tổng kết diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Hà Nam; tổng kết hoạt động Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng các thành viên tham dự Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Hà Nam năm 2023.
Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam tặng hoa chúc mừng các thành viên tham dự Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Hà Nam năm 2023.

Triển khai Quyết định 05/2017 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia (gọi tắt là VNCSIRTs Network) đã được thành lập và hiện được phân vùng thành 11 Cụm, nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động hợp tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho từng địa phương, trong các khu vực lân cận và trên toàn quốc.

Cụm thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 gồm 9 Sở Truyền thông và Thông tin của các tỉnh, thành phố: Nam Định, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam và Hòa Bình.

Năm 2023, các đơn vị trong Cụm đã tích cực tham mưu, xây dựng các quy chế, kế hoạch, văn bản hướng dẫn về bảo đảm an toàn thông tin. Triển khai đầy đủ các văn bản cảnh báo, hướng dẫn khắc phục lỗi dọa mất an toàn thông tin mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản trị mạng, người phụ trách.

Về công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin, 9/9 thành viên của Cụm đã tham mưu thành lập và kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, thường xuyên phối hợp với Trung tâm giám sát không gian mạng Quốc gia thực hiện giám sát các hệ thống thông tin của tỉnh. Các tỉnh đã và đang xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng (SOC). Cùng với đó, các thành viên của Cụm đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp theo yêu cầu của Cục an toàn thông tin. Định kỳ tổ chức thực chiến, diễn tập về ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin trong Cụm.

Công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin được chú trọng thực hiện. Một số đơn vị trong Cụm đã tham mưu, triển khai việc thuê rà quét, đánh giá độc lập an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin; thuê chuyên gia thực hiện đánh giá, giám sát, tìm kiếm lỗ hổng an toàn thông tin và đưa ra các tư vấn, hướng dẫn xử lý, khắc phục lỗ hổng.

Năm 2024, các thành viên trong Cụm tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động để nâng cao năng lực, sự phối hợp trong việc ứng cứu các sự cố an toàn thông tin; nâng cao nhận thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ quản trị mạng, người phụ trách đảm nhiệm công tác phòng ngừa, ngăn chặn, ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng tại các cơ quan, đơn vị và tăng cường hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin giữa các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng tại các địa phương và Trung ương. Qua đó, góp phần giảm thiểu các nguy cơ, đe dọa mất an toàn thông tin mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố về an toàn thông tin.

Tại hội nghị, Cụm thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố số 3 đã tổng kết Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Hà Nam. Diễn tập được thực hiện trong 4 ngày 22,23,24 và 27/11/2023 với sự tham gia của 8 đội tấn công là đội ứng cứu sự cố các tỉnh, thành phố trong Cụm và 1 đội chuyên gia an toàn thông tin của Công ty An ninh mạng Viettel, 1 đội phòng thủ là đội ứng cứu sự cố tỉnh Hà Nam.