Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giao ban đầu Xuân Quý Mão năm 2023

Sáng 27/1, tại Hà Nội, Ðại tướng Lương Cường , Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị giao ban đầu Xuân Quý Mão năm 2023, do Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.
0:00 / 0:00
0:00
Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.
Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ðại tướng Lương Cường đánh giá: Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn quân đã quán triệt, nắm chắc tình hình nhiệm vụ; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị có nhiều đổi mới sát tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành chặt chẽ, góp phần vào hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Nội bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị đoàn kết, thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Ðồng chí yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo và tổ chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào kế hoạch, chương trình năm 2023 đã xác định, các cơ quan, đơn vị triển khai quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2023; chỉ đạo nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ sau kỳ nghỉ Tết; chỉ đạo tiến hành tốt hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhất là trong tổ chức giao nhận quân, chuẩn bị ra quân huấn luyện năm 2023; tổ chức tốt Tết trồng cây năm 2023...