Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ Tư, 18-05-2022, 16:05
Lãnh đạo thành phố Buôn Ma Thuột trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xã Hòa Thuận có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

Ngày 18/5, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk công nhận xã Hòa Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hòa Thuận, sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2018, xã tiếp tục đề ra mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt được mục tiêu đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm cao như: tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, chủ động xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đến nay đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn trong xã không ngừng được nâng lên; toàn xã chỉ còn 3 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,076%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,15 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống ngày càng cao của nhân dân; 100% đường liên xã và 81,72% đường thôn, buôn đã được nhựa hóa; 100% đường ngõ, xóm đã được bê tông hóa; 81,82% đường trục chính nội đồng được cứng hóa; 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và chủ động tưới; 100% trường đạt chuẩn quốc gia; cơ sở vật chất văn hóa bảo đảm cho hoạt động văn hoá thể thao của nhân dân; môi trường sinh thái được cải thiện tốt hơn; hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh, chuồng, trại chăn nuôi được tập trung đầu tư… Đến nay xã đã hoàn thành 20/20 tiêu chí theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng chúc mừng và biểu dương kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Hoà Thuận. Đây là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, là niềm vinh dự không chỉ riêng của địa phương mà còn của cả tỉnh. Kết quả này có được bắt nguồn từ chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước hợp với lòng dân cùng với sự gắn bó và ý thức trách nhiệm cao của người dân với quê hương.

Để giữ vững và phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hòa Thuận tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo chủ trương, nghị quyết của Trung ương và tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế; tăng cường phát triển sản xuất, cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tập trung huy động nguồn lực tổng hợp để tiếp tục phấn đấu sớm đưa xã Hòa Thuận đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại buổi Lễ, cán bộ và nhân dân xã Hòa Thuận vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao ở địa phương.

NGUYỄN CÔNG LÝ