Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện, giám sát chính sách thanh niên

Thứ Sáu, 29-04-2022, 16:01
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà (bên phải trong ảnh) trao hoa tặng bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam.

Chiều 29/4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA Việt Nam) phối hợp tổ chức Lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh”.

Dự án nêu trên nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia lần thứ 10 của UNFPA giai đoạn 2022-2026, có mã số VNM10P01. Với tổng kinh phí 3,1 triệu USD, Dự án sẽ hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật cho Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách về phát triển thanh niên toàn diện.

Được triển khai trong 5 năm, từ nay đến năm 2026, Dự án được đánh giá là phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam cũng như các chiến lược, kế hoạch phát triển thanh niên của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan.

Trong quá trình triển khai Dự án, UNFPA Việt Nam sẽ hỗ trợ Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan triển khai, giám sát hiệu quả việc thực hiện Luật Thanh niên và các chính sách, pháp luật về thanh niên; triển khai các chương trình nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam, nhất là các thanh niên dễ bị tổn thương.

Dự án tập trung vào các lĩnh vực: thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030, các chính sách, chương trình liên quan thanh niên; tăng cường giám sát thực hiện Luật Thanh niên, các chính sách, chương trình phát triển thanh niên, kể cả trong tình trạng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.

Đồng thời, phát triển cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy sự tham gia chủ động của thanh niên, đặc biệt là thanh niên dễ bị tổn thương trong xây dựng, giám sát việc thực hiện luật, chương trình, các chính sách liên quan đến thanh niên; phát triển kỹ năng sống, giáo dục giới tính, tình dục toàn diện cho vị thành niên và thanh niên trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thanh niên ngoài trường học.

Dự án sẽ được đồng triển khai bởi Vụ Công tác thanh niên (Bộ Nội vụ); Vụ Văn hóa, Giáo dục (Văn phòng Quốc hội); Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội); Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh).

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nội vụ, cho biết: Dự án đặt mục tiêu tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ phát triển thanh niên, trong đó tập trung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giới tính; xây dựng cơ chế thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong các chính sách, chương trình ứng phó các tình trạng khẩn cấp, khủng hoảng về thiên tai, dịch bệnh.

LINH PHAN