Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch đối với người đến và về Bình Thuận

Thứ Ba, 12-10-2021, 19:20
Người dân Bình Thuận từ TP Hồ Chí Minh trở về địa phương.

Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời việc giám sát, xét nghiệm, cách ly theo dõi đối với những trường hợp người dân đến và về địa phương.

Theo đó, tất cả các trường hợp người dân trước khi di chuyển về tỉnh Bình Thuận phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm.

Đối với người về từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Những người chưa tiêm vaccine phải thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Đối với người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng sẽ thực hiện như người về từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An đã tiêm đủ vaccine, nhưng phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương. Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày đến hoặc về địa phương, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày/lần cho đến khi đủ 14 ngày.

Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày kể từ ngày đến hoặc về địa phương. Nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày đến hoặc về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú.

     

ĐÌNH CHÂU