[Infographic] 18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Thứ Tư, 21-07-2021 11:50
18 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV -0
up2-1626843069572.jpg
TRỊNH DŨNG - ĐỨC DUY