Tin tức - Sự kiện

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
0:00 / 0:00
0:00
Các cô gái dân tộc Cơ Tu trong trang phục truyền thống.
Các cô gái dân tộc Cơ Tu trong trang phục truyền thống.

• Để đạt được mục đích và nhiệm vụ đề ra, tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai hàng loạt giải pháp, như đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc; kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc...

• Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm các hoạt động dự án "Chúng tôi có thể" vì trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số đã được Ủy ban Dân tộc phối hợp UNESCO tổ chức, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành, địa phương. Các đại biểu là phụ nữ người dân tộc thiểu số đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình thí điểm hỗ trợ nâng cao thu nhập và sinh kế cho phụ nữ và nữ thanh niên dân tộc thiểu số ở năm huyện: Bắc Mê, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Quang Bình và Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang.

• Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang phối hợp Học viện Dân tộc tổ chức lớp tập huấn kiến thức dân tộc cho giảng viên, báo cáo viên tại tỉnh năm 2022. Các học viên được tập huấn, thông tin về nội dung liên quan đến công tác dân tộc, gồm nhiều chuyên đề lớn, như: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

• Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức gặp mặt các chức sắc Phật giáo và hệ phái Cao Đài. Các đại biểu đã được nghe báo cáo thông tin tóm tắt về tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Lâm Đồng và kết quả công tác Mặt trận sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2022, đồng thời, kiến nghị tỉnh Lâm Đồng và các ngành quan tâm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, phát sinh liên quan đến đất tôn giáo...

• Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội sáu tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2022. Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với sư sãi và đồng bào phật tử. Đặc biệt, tập trung tuyên truyền nội dung, ý nghĩa Ngày hội văn hóa-thể thao-du lịch các dân tộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra trên địa bàn tỉnh, Lễ hội đua ghe ngo truyền thống của đồng bào Khmer...