Tin tức - Sự kiện

Lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc Phật giáo và Cao Đài trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 do Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh An Giang vừa tổ chức tại TP Long Xuyên. Tham dự lớp có 150 chức sắc, chức việc Phật giáo (Bắc tông, Khất sĩ) và Cao Đài (Tây Ninh, Ban Chỉnh đạo, Chơn Lý, Tiên Thiên).
0:00 / 0:00
0:00
Lớp tập huấn cho chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer.
Lớp tập huấn cho chức sắc, chức việc Phật giáo Nam tông Khmer.

Chuẩn bị tốt nhất để công tác truyền thông về Chương trình Mục tiêu quốc gia phát huy hiệu quả. Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh tại buổi làm việc với các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc về công tác thông tin và truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ban Tôn giáo Chính phủ vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho toàn thể công chức, viên chức của Ban. Hội nghị cập nhật thông tin về tình hình tôn giáo, tín ngưỡng, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

• Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tổ chức tập huấn cho người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số của tỉnh về việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế-xã hội và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2022-2025.

• Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho 40 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các huyện: Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Đại Lộc và hai thành phố Tam Kỳ, Hội An.

• Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố Báo cáo nghèo đa chiều 2021 với chủ đề: Thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững theo chiều cạnh và mọi nơi ở Việt Nam, mục tiêu của giai đoạn 2021-2025. Theo đó, với việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều quốc gia vào năm 2015, Việt Nam là quốc gia tiên phong trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều làm công cụ xác định mục tiêu, theo dõi tình hình nghèo đói, và xây dựng chính sách.