Tin Dân tộc - Tôn giáo

● Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBDT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy ban Dân tộc có nhiệm vụ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0:00 / 0:00
0:00
Thu hoạch lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.
Thu hoạch lúa ở đồng bằng sông Cửu Long.

● Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (giai đoạn I đến năm 2025) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bám sát các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể theo kế hoạch 5 năm; bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn và không thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

● Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho gần 200 người đại diện, thành viên ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh; chức sắc, chức việc từ các giáo xứ, họ đạo Công giáo và các hội thánh, điểm nhóm Tin Lành tại tỉnh Vĩnh Phúc.

● Mới đây, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị góp ý kiến đối với hai Dự thảo Nghị định về tín ngưỡng, tôn giáo. Đó là dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 162/2017/NĐ-CP và dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chủ yếu vào việc giải thích từ ngữ; điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; hoạt động tôn giáo bằng hình thức trực tuyến; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo…

● Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình gặp mặt và tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk lần thứ XXIV năm 2022. Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 12.100 sinh viên theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước; trong đó có hơn 2.200 sinh viên dân tộc thiểu số.