Tìm kiếm các nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ trong nước

Ngày 2-7, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Techtronic Industries (TTI) tổ chức hội thảo chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ và phát triển cho các nhà cung cấp trong nước năm 2020.

Đến nay, các nhà cung ứng Việt Nam đã cung cấp khoảng 38%, dự kiến cuối năm nay sẽ nâng lên 60%, phấn đấu đến năm 2024 chiếm khoảng 80% trong chuỗi cung ứng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho TTI. Để trở thành nhà cung ứng cho TTI, các nhà sản xuất phải hội đủ nhiều điều kiện như chất lượng sản phẩm bảo đảm, sản xuất với số lượng nhiều trong thời gian ngắn... TTI là công ty hàng đầu thế giới sản xuất trong lĩnh vực điện cầm tay; phụ kiện, dụng cụ cầm tay; thiết bị điện ngoài trời... với doanh thu toàn cầu năm 2019 đạt gần 7,7 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ và một số nước châu Âu.