Tiếp xúc cử tri chuyên đề Vấn đề xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 13-4, tại Trường đại học Đông Á Đà Nẵng, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề Vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em, góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều khoản về tội xâm hại tình dục đối với trẻ em trong Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27-11-2015; các chính sách đối với lao động nữ theo quy định của Bộ luật Lao động và bình đẳng giới. Tham dự có gần 100 cử tri đại diện các hội: Liên hiệp Phụ nữ TP Đà Nẵng, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Nữ trí thức TP Đà Nẵng, Hiệp hội Nữ doanh nhân, Câu lạc bộ Nhà báo nữ Đà Nẵng và đông đảo sinh viên Trường đại học Đông Á.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, rất nhiều ý kiến tâm huyết, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan quyền trẻ em; giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em; đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc kịp thời khi phát hiện các vụ xâm hại tình dục trẻ em...