Tiếp tục miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

NDO -

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Công văn số 4028 về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19. 

Tiếp tục miễn phí chuyển tiền ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19

Theo đó, ngày 5-6, Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 đã chính thức ra mắt tại Hà Nội và có bổ sung thêm một số tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ cho Quỹ.

Do đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục xem xét, triển khai áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ. 

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chủ động thực hiện việc công bố thông tin rộng rãi tới khách hàng về phạm vi, hình thức, thời gian áp dụng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp và xử lý.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19