Quang cảnh hội thảo.

Đào tạo các ngành công nghệ - kỹ thuật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo về đào tạo các ngành công nghệ - kỹ thuật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Hội thảo được tổ chức theo 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến trên MS Teams.