Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin

NDO -

Sáng 20/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin tại buổi tiếp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin phát biểu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin về phong cảnh, đất nước và con người Việt Nam.