Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sắp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị cấp cao liên quan

Ngày 16-11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo như sau: Nhận lời mời của Thủ tướng Ma-lai-xi-a Na-díp Tun Áp-đun Ra-dắc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị cấp cao liên quan, được tổ chức tại Thủ đô Cu-a-la Lăm-pơ của Ma-lai-xi-a, từ ngày 21 đến 22-11.