Thông qua 16 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai

Sáng 22/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), thông qua 16 nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu quyết tại kỳ họp.
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu quyết tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra, các đại biểu Hội đồng dân dân tỉnh Đồng Nai đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 16 Nghị quyết.

Trong đó, thông qua các nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh; chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư; bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; bổ sung danh mục các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng thông qua đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Amata mở rộng; cho ý kiến đối với đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận một số dự án giao thông để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố Long Khánh và các huyện Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Long Thành, Thống Nhất, Xuân Lộc.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025; hỗ trợ kinh phí cho một số đơn vị sự nghiệp công lập thu không đủ chi năm 2021 do tác động của dịch Covid-19.

Thông qua 16 nghị quyết thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo nhấn mạnh, 16 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trước mắt cũng như về lâu dài.

Do vậy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, nhất là quy hoạch, đất đai, môi trường.

Riêng các đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận một số dự án giao thông tạo nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp bảo đảm về nguồn vốn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư cho người dân để có đất sạch trước khi tiến hành đấu giá đất.