Thông tin kinh tế

Thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 344/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/12/2022)
0:00 / 0:00
0:00

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT (“Tổ Chức Phát Hành”)

2. Tên viết tắt: LienVietPostBank

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

4. Số điện thoại: (84 24) 62 668 668

Số fax: (84 24) 62 669 669

Website: www.lienvietpostbank.com.vn

5. Vốn điều lệ: 15.035.859.930.000 VND

6. Mã cổ phiếu: LPB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Sở Giao dịch

Số hiệu tài khoản: 120111 (Mã Citad: 01357001)

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 6300048638 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 03/04/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 29/09/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động ngân hàng thương mại, hoạt động ngân hàng bán lẻ. Mã ngành: 64

- Sản phẩm/dịch vụ chính:

  • Hoạt động ngân hàng thương mại: bao gồm các hoạt động chính như huy động vốn, tín dụng, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán, các hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng thương mại khác;
  • Hoạt động ngân hàng bán lẻ: tập trung phục vụ các tầng lớp dân cư, phát triển các sản phẩm, dịch vụ huy động vốn/cho vay/thanh toán đáp ứng các nhu cầu tài chính của cá nhân; phát triển các sản phẩm thẻ

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 91/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp ngày 28/03/2008.

II. Mục đích chào bán

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu này để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

III. Thông tin chung các Đợt chào bán

1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022 (“Trái Phiếu”)

2. Loại Trái Phiếu: không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành

3. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

4. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 40.000.000 (bốn mươi triệu) Trái Phiếu. Cụ thể:

Đợt 1 – Quý IV/2022 – Quý I/2023

- Trái Phiếu LPB7Y202201: 17.000.000 (mười bảy triệu) Trái Phiếu, kỳ hạn 07 (bảy) năm.

- Trái Phiếu LPB10Y202202: 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) Trái Phiếu, kỳ hạn 10 (mười) năm.

Đợt 2 – Quý I/2023:

- Trái Phiếu LPB7Y202203: 13.000.000 (mười ba triệu) Trái Phiếu, kỳ hạn 07 (bảy) năm.

- Trái Phiếu LPB10Y202204: 2.000.000 (hai triệu) Trái Phiếu, kỳ hạn 10 (mười) năm.

Đợt 3 – Quý I/2023 – Quý II/2023:

- Trái Phiếu LPB7Y202205:5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu, kỳ hạn 07 (bảy) năm.

- Trái Phiếu LPB10Y202206:500.000 (năm trăm nghìn) Trái Phiếu, kỳ hạn 10 (mười) năm.

IV. Phương án chào bán Đợt 1

1. Tên Trái Phiếu: Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt phát hành ra công chúng năm 2022

2. Loại Trái Phiếu: không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ Chức Phát Hành

3. Mã Trái Phiếu:

- Trái Phiếu LPB7Y202201

- Trái Phiếu LPB10Y202202

4. Mệnh giá Trái Phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

5. Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán: 19.500.000 (mười chín triệu năm trăm nghìn) Trái Phiếu

- Trái Phiếu LPB7Y202201: 17.000.000 (mười bảy triệu) Trái Phiếu

- Trái Phiếu LPB10Y202202: 2.500.000 (hai triệu năm trăm nghìn) Trái Phiếu

6. Tổng giá trị Trái Phiếu chào bán theo mệnh giá: 1.950.000.000.000 VND (một nghìn chín trăm năm mươi tỷ Đồng)

- Trái Phiếu LPB7Y202201: 1.700.000.000.000 VND (một nghìn bảy trăm tỷ Đồng)

- Trái Phiếu LPB10Y202202: 250.000.000.000 VND (hai trăm năm mươi tỷ Đồng)

7. Kỳ hạn Trái Phiếu: 07 năm và 10 năm

8. Lãi suất: Trái Phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của Trái Phiếu theo công thức sau:

- Trái Phiếu LPB7Y202201: Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 2,8%/năm (hai phẩy tám phần trăm một năm)

- Trái Phiếu LPB10Y202202: Lãi suất = Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3,1%/năm (ba phẩy một phần trăm một năm)

Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tại Ngày Xác Định Lãi Suất.

Ngày Xác Định Lãi Suất đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là ngày bắt đầu nhận đơn đăng ký mua Trái Phiếu của mỗi Đợt. Ngày Xác Định Lãi Suất đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi.

9. Kỳ trả lãi: 01 năm/01 lần vào ngày tròn 01 (một) năm kể từ Ngày Phát Hành

10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu

11. Phương thức phân phối:

Phân phối trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Tổ Chức Phát Hành và phân phối thông qua Đại Lý Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

12. Số lượng đặt mua tối thiểu:

- Đối với Nhà Đầu Tư cá nhân: tối thiểu 200 (hai trăm) Trái Phiếu, tương đương với 20.000.000 VND (hai mươi triệu Đồng) tính theo mệnh giá;

- Đối với Nhà Đầu Tư tổ chức: tối thiểu 10.000 (mười nghìn) Trái Phiếu, tương đương 1.000.000.000 VND (một tỷ Đồng) tính theo mệnh giá.

Để tránh nhầm lẫn, Nhà Đầu Tư chỉ được đăng ký mua số lượng Trái Phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 200 (hai trăm) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư cá nhân và tối thiểu là 10.000 (mười nghìn) Trái Phiếu đối với Nhà Đầu Tư tổ chức.

13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 30/12/2022

14. Địa điểm nhận đăng ký mua Trái Phiếu:

§ Tổ Chức Phát Hành:

- Tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc và trụ sở chính của LienVietPostBank. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại https://www.lienvietpostbank.com.vn/mang-luoi/

- Hotline: 1800 577 758 hoặc (84 24) 62 668 668 - Số máy lẻ: 08 - 63442

§ Đại Lý Phát Hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (84 24) 38 181 888 - Số máy lẻ: 105, 111, 123, 112 và 122.

15. Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 30/12/2022

16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu

  • Số tài khoản: 020088214286
  • Tên chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
  • Tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Hà Nội

17. Địa điểm công bố Bản Cáo Bạch:

Bản Cáo Bạch và các tài liệu liên quan khác được đăng tải tại

  • Trang thông tin điện tử của Tổ Chức Phát Hành: https://www.lienvietpostbank.com.vn
  • Trang thông tin điện tử của Đại Lý Phát Hành: https://www.shs.com.vn

V. Các tổ chức liên quan

Tổ Chức Tư Vấn, Đại Lý Phát Hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38 181 888 Fax: (84 24) 38 181 688

Website: www.shs.com.vn

Đại Lý Đăng Ký

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 1 – 5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 38 181 888 Fax: (84 24) 38 181 688

Website: www.shs.com.vn

Đơn Vị Kiểm Toán

Công ty TNHH KPMG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Khu E6, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84 24) 39 461 600 Fax: (84 24) 39 461 601

Website: www.kpmg.com.vn