Thí điểm kiểm toán từ xa tại VNPT bằng công nghệ số

NDO -

Ngày 1/9, Kiểm toán Nhà nước cho biết, đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thí điểm kiểm toán từ xa tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức triển khai thí điểm cuộc kiểm toán từ xa đối với VNPT, với  mục tiêu, nội dung, quy mô, thời gian và cách thức tổ chức kiểm toán phù hợp, hiệu quả, bảo đảm tính khả thi.

Đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ thực hiện kiểm toán từ xa áp dụng cho lĩnh vực kiểm toán doanh nghiệp và kiểm toán thí điểm đối với VNPT.

Tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và các điều kiện để thực hiện kiểm toán từ xa; tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước bổ sung, điều chỉnh quy trình, phương pháp kiểm toán phù hợp với các cuộc kiểm toán từ xa (nếu cần).

Trước đó, ngày 19/8, Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long; Tổng Giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm về việc hợp tác thúc đẩy thực hiện kiểm toán từ xa tại tập đoàn này.

Để tham gia tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế số và thích ứng linh hoạt với quá trình chuyển đổi số trong tương lai, năm 2022, Kiểm toán Nhà nước lựa chọn VNPT là đơn vị thí điểm để tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán từ xa trên môi trường số.

Theo đề nghị của Kiểm toán Nhà nước, VNPT và các đơn vị thành viên sẽ phải triển khai ngay việc số hóa toàn bộ các văn bản quản lý điều hành, sổ kế toán và các chứng từ kế toán.

Phối hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện trao đổi dữ liệu qua Cổng trao đổi thông tin của Kiểm toán Nhà nước; có các quy định và giải pháp cho phép tích hợp, trao đổi, cấp quyền truy cập cho Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc truy cập, khai thác dữ liệu từ hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Có hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ với hạ tầng của Kiểm toán Nhà nước để có thể truyền dữ liệu kịp thời, hiệu quả; có các giải pháp bảo mật và đảm bảo tính xác thực của các dữ liệu điện tử cung cấp cho cơ quan kiểm toán…

VNPT sẽ chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, phối hợp chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước trên tinh thần vừa triển khai vừa hoàn thiện. Ngoài ra, với vai trò là nhà cung cấp các giải pháp về công nghệ thông tin, VNPT sẵn sàng tư vấn các giải pháp tối ưu hóa hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước, xây dựng hạ tầng dữ liệu và các công cụ phân tích dữ liệu hỗ trợ hoạt động kiểm toán…

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trong nước, từ đầu năm đến nay, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ban hành các văn bản yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng dịch Covid-19 của các bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch.

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian thành phố Hà Nội thực hiện giãn các xã hội để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, ngày 19-7, Tổng Kiểm toán nhà nước có Công điện số 752/CĐ-KTNN yêu cầu dừng tất cả các hoạt động kiểm toán đang triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Các đơn vị có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội tạm dừng tất cả các hoạt động kiểm toán chưa thực hiện tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến hết ngày 15/8.