Thêm 464 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

NDO -

Ngày 7/4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 3/2022, đã có thêm 464 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong tháng 3/2022, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 464 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (48 tổ chức và 416 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp nhận thay đổi thông tin cho 54 nhà đầu tư nước ngoài (14 tổ chức và 40 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài (3 tổ chức và 2 cá nhân).

Như vậy, trong quý II/2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 1.086 nhà đầu tư nước ngoài (93 tổ chức và 993 cá nhân).

Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 16 nhà đầu tư nước ngoài (9 tổ chức và 7 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 41.467 mã (5.227 tổ chức và 36.240 cá nhân).