Thêm 329 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

NDO -

Ngày 10/1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 12/2021, đã có thêm 329 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể: Trong tháng 12/2021, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 329 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (35 tổ chức và 294 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 50 nhà đầu tư nước ngoài (17 tổ chức và 33 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 10 nhà đầu tư nước ngoài (6 tổ chức và 4 cá nhân).

Như vậy, trong năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 4.312 nhà đầu tư nước ngoài (gồm 358 tổ chức và 3.954 cá nhân). Hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 54 nhà đầu tư nước ngoài (gồm 35 tổ chức và 19 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 40.397 mã (5.143 tổ chức và 35.254 cá nhân).