Thêm 311 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

NDO -

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 4/2022, có thêm 311 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, trong tháng 4/2022, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 311 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ (18 tổ chức và 293 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 76 nhà đầu tư nước ngoài (20 tổ chức và 56 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 3 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài.

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 41.775 mã (5.245 tổ chức và 36.530 cá nhân).