Thêm 277 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã giao dịch chứng khoán

NDO -

Ngày 4/3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tháng 2/2022, đã có thêm 277 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể: Trong tháng 2/2022, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 277 nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 50% vốn điều lệ (24 tổ chức và 253 cá nhân).

Ngoài ra, VSD đã chấp nhận thay đổi thông tin cho 47 nhà đầu tư nước ngoài (5 tổ chức và 42 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 5 nhà đầu tư nước ngoài (3 tổ chức và 2 cá nhân).

Số lượng mã số giao dịch chứng khoán hiện tại là 41.008 mã (5.181 tổ chức và 35.827 cá nhân).