Thay đổi thông tin lưu ký và cấp nhiều mã giao dịch trong tuần qua

NDO -

Ngày 31-10, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua trung tâm đã thay đổi thông tin thành viên lưu ký, cấp mã giao dịch và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho nhiều nhà đầu tư.

Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp mã CTCH2001.
Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam được cấp mã CTCH2001.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam

Ngày 29-10-2020, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký sửa đổi số:  142/GCNTVLK-2 cho Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam như sau:

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty TNHH Chứng khoán JB Việt Nam

2. Tên viết tắt: JBSV

3. Số hiệu thành viên: 050

4. Trụ sở chính:  Số 8, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5. Người đại diện theo pháp luật:  Ông Kim Doo Yoo - Chủ tịch Hội đồng thành viên

6. Vốn điều lệ:  300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng)

7. Điện thoại: 024. 39429773 - Fax:  024. 39429776                     

8. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 128/UBCK-GPHĐKD ngày 25-8-2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đã đăng ký thay đổi thông tin Thành viên lưu ký kể từ ngày 29-10-2020. Thông tin chi tiết:

1. Trụ sở chính:  Tầng 23, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

2. Vốn điều lệ:  900.000.000.000 đồng (Chín trăm tỷ đồng)

3. Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Chứng khoán số 70/GPĐC-UBCK ngày 27-10-2020 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Cấp mã TD2027010 cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 35/2020/GCNTP-VSD ngày 29-10-2020 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 29-10-2020.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 156/2020

Mã chứng khoán: TD2027010

Mã ISIN: VNTD20270102

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.500.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 250.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ cho Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 65/2020/GCNCP-VSD ngày 28-10-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Trụ sở chính: Số nhà 2181, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3846320

Fax: 0210.3846344

Vốn điều lệ: 35.831.402.403 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì

Mã chứng khoán: MHP

Mã ISIN: VN000000MHP2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.583.140 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 35.831.400.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 29-10-2020,VVSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì đăng ký giao dịch cổ phiếu MHP trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MHP được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã CTCH2001 cho Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 194/2020/GCNCW-VSD ngày 27-10-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tên chứng quyền: Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.02

Mã chứng quyền: CTCH2001

Mã ISIN: VN0CTCH20015

Mã chứng khoán cơ sở: TCH

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 7 tháng

Ngày đáo hạn: 14-5-2021

Tỷ lệ chuyển đổi: 4: 1

Giá thực hiện: 22.888 đồng

Giá phát hành : 1.400 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 4.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 5.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 28-10-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CTCH2001 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu gần 670 nghìn cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 6220/UBCK-PTTT ngày 16-10-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán như sau: 

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch:  HOSE

1

Macquarie Bank Limited

NTAsian Discovery Master Fund

FPT

663.500

Tổng cộng

663.500

Ngày hiệu lực chuyển quyền:  28-10-2020