Ảnh: Bộ Giao thông vận tải.

Mở thêm “luồng xanh” đường thủy vận chuyển hàng hóa

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến hằng ngày giữa Bộ Giao thông vận tải (GTVT) và 19 địa phương khu vực phía nam về vận tải hàng hoá chiều 16/7, Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đang khẩn trương nghiên cứu, triển khai nhằm tăng thêm năng lực vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu giữa các tỉnh phía nam và Thành phố Hồ Chí Minh...