Quang cảnh buổi họp giữa đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, Phòng giáo dục và Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh với phụ huynh học sinh bị trả hồ sơ.

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh sẽ phối hợp thành phố Cẩm Phả và các cơ quan liên quan xử lý việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của học sinh và nguyện vọng của phụ huynh học sinh.