Thâm hụt thương mại hàng hóa vượt 3,7 tỷ USD

NDO -

Số liệu của Tổng cục thống kê công bố ngày 29/8 cho thấy, xuất khẩu bị ảnh hưởng mạnh của đại dịch Covid-19 khiến cán cân thương mại hàng hóa từ thặng dư 13,69 tỷ USD cùng thời điểm này năm 2020 chuyển sang thâm hụt 3,71 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2021.

Thâm hụt thương mại hàng hóa vượt 3,7 tỷ USD
Thâm hụt thương mại hàng hóa vượt 3,7 tỷ USD -0