Thái Nguyên quản lý cây xanh trồng mới bằng phần mềm

NDO -

Ngày 19-2, tại Khu công nghiệp Sông Công II, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân 2021. 

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Năm nay, tỉnh Thái Nguyên trồng một triệu cây phân tán, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị áp dụng phần mềm quản lý đối với từng cây ở những nơi có điều kiện, để gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên nhằm mục tiêu trồng cây nào được cây ấy.

Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên phấn đấu sẽ trồng mới 100 nghìn cây xanh tại các KCN trên địa bàn tỉnh, nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo tỷ lệ cây xanh đạt tối thiểu 10% tổng diện tích các KCN trên địa bàn tỉnh.

Để quản lý tốt số cây xanh được trồng, BQL các KCN tỉnh Thái Nguyên áp dụng phần mềm quản lý, cấp mã số từng cây để theo dõi, chăm sóc, bảo vệ toàn bộ số cây xanh được trồng.

Phần lớn các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều phát động Tết trồng cây xuân 2021, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trồng ít nhất một cây xanh.