Thả 5 triệu con giống thuỷ sản xuống Vịnh Bắc bộ

Chiều 31/3 tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thả hơn 5 triệu con giống thủy sản xuống vùng biển thuộc Vịnh Bắc Bộ.