Tăng trưởng kinh tế năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 5,8%

NDO - Sáng 2/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị lần này, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về 4 nội dung: báo cáo tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024; báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo đối với các hoạt động kinh tế Đảng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng tốc, tạo đà phát triển thành phố cho hai năm còn lại.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng tốc, tạo đà phát triển thành phố cho hai năm còn lại. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của Trung ương, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, năm 2023 tình hình kinh tế thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, quan trọng.

Nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm. Các lĩnh vực kinh tế có lúc tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (GRDP) quý sau cao hơn quý trước. Dự báo năm 2023, GRDP của thành phố ước đạt 5,8%.

Trong năm qua, tình hình dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn thành phố được kiểm soát, ổn định; hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được chú trọng, công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, thực hiện tốt; các chương trình hợp tác với các địa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả…

 Tăng trưởng kinh tế năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 5,8% ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2023, Thành phố đã tập trung triển khai kịp thời, nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận từ Trung ương, những chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương, thành phố. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát; kỷ luật Đảng và kiện toàn củng cố hệ thống của Đảng, hệ thống chính trị trong toàn thành phố được quan tâm, thực hiện thường xuyên, có kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định chất lượng tăng trưởng của kinh tế thành phố đang dần phục hồi và từng bước nâng lên, thể hiện qua việc huy động sử dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển.

Thành phố chăm lo đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, y tế, phúc lợi xã hội, cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Kết quả đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung của cả nước, nhất là góp phần cho sự ổn định định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát…

 Tăng trưởng kinh tế năm 2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 5,8% ảnh 2

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI lần thứ 24 diễn ra trong ngày 2/12.

Đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố còn có những mặt hạn chế, trong đó việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược chuyển biến chưa mạnh, nhiều chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch, một số chủ trương, nhiệm vụ tuy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả vẫn đạt thấp,...

“Đây là những vấn đề cần tập trung làm rõ, để khắc phục, tháo gỡ trong thời gian tới” - đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Đồng chí đề nghị tại hội nghị lần này, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến sâu về các vấn đề trên; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan những mặt làm được, những nỗ lực quyết tâm, cố gắng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, trên từng lĩnh vực, phân tích nguyên nhân tồn tại hạn chế yếu kém để khắc phục.

Đồng thời các đại biểu cần dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn có thể tác động, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của thành phố trong năm 2024.