Tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển đồng bằng sông Cửu Long

NDO -

Ngày 6/6, tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Lễ khởi động Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1”. 

Lễ khởi động Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển đồng bằng sông Cửu Long".
Lễ khởi động Dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển đồng bằng sông Cửu Long".

Dự án do Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Phát biểu tại Lễ khởi động, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu Trần Trí Vân nhấn mạnh, Dự án nhằm khôi phục chức năng của rừng ngập mặn thông qua trồng 105ha rừng ngập mặn gồm các giống cây địa phương và xây dựng 1.00m hàng rào tre chắn sóng; tập huấn và triển khai các giải pháp tiếp cận sinh kế bền vững gắn với bảo vệ rừng ngập mặn; xây dựng mạng lưới và liên minh để thúc đẩy phương pháp đồng quản lý sinh kế rừng ngập mặn với các biện pháp bảo vệ và các khuyến nghị khung về khung pháp lý và chính sách tạo điều kiện cho cộng đồng tiếp cận hợp pháp với rừng phòng hộ và nâng cao bảo tồn rừng; xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho cộng động nghèo ven biển và liên kết sản xuất tạo nên chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân...

Qua đó, Dự án góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và tăng cường khả năng thích ứng, chống chịu với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dân cư vùng ven biển tại thị xã Vĩnh Châu.

Tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển đồng bằng sông Cửu Long -0
 Phát động trồng rừng ngập mặn ven biển, nhằm giảm tác động biến đổi khí hậu tại tỉnh Sóc Trăng - một phần của Dự án.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của cộng đồng ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 1” được Bộ Khí hậu, Môi trường và Năng lượng Cộng hòa Áo thông qua Tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BfdW) tài trợ và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp Ban Quản lý dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại thị xã Vĩnh Châu".

Dự án sử dụng các kinh nghiệm thành công trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn ven biển đã được thực hiện nhiều năm tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lần đầu tiên Bộ Khí hậu, Môi trường và Năng lượng Cộng hòa Áo tài trợ cho Việt Nam, một dự án vừa có tính kế thừa vừa có tính đột phá vì hướng tới giải quyết nhiều khía cạnh xã hội của biến đổi khí hậu.