Bộ trưởng Y tế Lào Bounkong Sihavong nhấn mạnh Lào cần thắt chặt biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để sớm đối phó kịp thời.

Lào siết chặt biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Chiều 23-12, Bộ trưởng Y tế Lào, Phó ban chuyên trách quốc gia kiểm soát và giải quyết dịch bệnh Covid-19 của Lào, ông Bounkong Sihavong cho biết, Lào tăng cường các quy định phòng chống dịch bệnh trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trong khu vực và thế giới.