Tăng cường phát triển ngành năng lượng xanh hơn và bền vững hơn

NDO -

Ngày 24/1, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị cấp cao lần thứ tư Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam (VEPG). Hội nghị do Thứ trưởng Công thương Đặng Hoàng An chủ trì. Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk đồng chủ trì.

Thứ trưởng Công thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Công thương Đặng Hoàng An phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị đã tổng kết những thành tựu và đóng góp tích cực của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam trong suốt hơn bốn năm hoạt động với vai trò là diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao kết nối Chính phủ Việt Nam với các đối tác phát triển và các bên liên quan nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu năm nhóm công tác kỹ thuật mới bao gồm: Quy hoạch chiến lược ngành điện, Năng lượng Tái tạo, Tích hợp lưới điện và Hạ tầng lưới điện, Hiệu quả Năng lượng và Thị trường Năng lượng. “Cùng nhau, chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam” - khẩu hiệu mới của Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam khẳng định rõ mục tiêu của Nhóm là tiếp tục bảo đảm hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả và góp phần định hình quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia.

Trong phiên thảo luận chuyên đề cấp cao, đại biểu từ các tổ chức uy tín đã tích cực tham gia trao đổi ý kiến chung quanh các chủ đề như Quy hoạch điện VIII theo định hướng của Chính phủ về chuyển dịch năng lượng bền vững, cũng như những kết quả, tác động của Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đối với định hướng của ngành năng lượng Việt Nam. Nhiều kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cũng được chia sẻ nhằm tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật và đầu tư cho chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam.

Thứ trưởng Công thương Đặng Hoàng An cho biết, Bộ Công thương đã được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch điện VIII, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2022 với các nội dung bám sát các định hướng nguyên tắc của Nghị quyết 55, đặc biệt chú trọng những nội dung lớn liên quan đến cơ cấu của ngành điện, nguồn điện và đồng bộ với phát triển hệ thống điện, hạ tầng điện. Trong những năm qua, Nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam đã hoàn thành tốt vai trò là một diễn đàn đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế, kết nối sự hỗ trợ quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Trong năm 2021, VEPG đã tái cơ cấu các nhóm Công tác kỹ thuật, xác định các chủ đề trọng tâm phù hợp với nhu cầu cấp thiết của quốc gia cũng như tận dụng được các nguồn lực hỗ trợ từ trong và ngoài nước. Cùng với các bộ, ban, ngành và các đối tác trong và ngoài nước, VEPG sẽ hỗ trợ Chính phủ xây dựng các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti cho biết, Việt Nam tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xây dựng cơ cấu năng lượng xanh hơn, sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn là một đóng góp quan trọng, không chỉ phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế mà còn đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Liên minh Châu Âu cũng như các đối tác phát triển khác có mặt ở đây để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng này, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận năng lượng với chi phí hợp lý cho tất cả mọi người, bảo vệ khả năng cạnh tranh của Việt Nam ở cấp địa phương cũng như quốc tế. Các đối tác sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính cho hoạt động của VEPG, phối hợp Bộ Công thương xây dựng lộ trình tài chính bền vững, lâu dài cho quan hệ đối tác này để duy trì hoạt động của VEPG. Với cấu trúc mới, VEPG sẽ tiếp tục là nền tảng hữu ích và độc đáo trong việc điều phối hoạt động đối thoại và các hành động giúp Việt Nam hoàn thành mục tiêu chuyển dịch năng lượng của mình.

Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk cũng tuyên bố, trong vài thập kỷ qua, ngành năng lượng đã đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách nhanh chóng và bao trùm tại Việt Nam. Trong thập kỷ tới, ngành năng lượng cần phát thải ít các-bon hơn và dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, nguồn nhiên liệu tạo ra lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất. Chúng ta sẽ phải làm điều này trong bối cảnh vừa phải duy trì đáp ứng nhu cầu sử dụng năng lượng với chi phí hợp lý, đồng thời vẫn bảo đảm được sự ổn định về tài chính, tạo động lực phát triển ngành. Để thực hiện được những mục tiêu trên, Ngân hàng Thế giới mong muốn tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam tăng cường phát triển ngành năng lượng xanh hơn và bền vững hơn.