Tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố

NDO -

Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố” được Bộ Công an tổ chức, nhằm tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản về phòng, chống khủng bố và hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; từ đó đưa ra những khuyến nghị, phương hướng, giải pháp cho Việt Nam trong phòng, chống khủng bố.

Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Chiều 23/2, tại Học viện An ninh nhân dân (ANND), Hội đồng Lý luận Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố”. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Thắng, Trưởng Tiểu ban Lý luận Bảo vệ An ninh quốc gia, Giám đốc Học viện ANND, đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng, PGS, TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND nêu rõ, khủng bố trở thành vấn đề nóng mang tính toàn cầu, đã và đang tác động tiêu cực, gây hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia trên thế giới.

Khủng bố quốc tế diễn biến phức tạp, lan rộng khắp các châu lục, đe dọa nghiêm trọng đến ổn định, phát triển bền vững của mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ và nền hòa bình của thế giới. Công tác phòng, chống khủng bố cần phải có sự nỗ lực chung của cả cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự hợp tác chặt chẽ của các nước trong khuôn khổ pháp lý đi đến thống nhất chung.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã coi phòng, chống khủng bố là nhiệm vụ hàng đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố.

Thực tiễn phòng, chống khủng bố ở nhiều quốc gia đã đạt được những kết quả quan trọng và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là kinh nghiệm trong hợp tác quốc tế. Những kinh nghiệm quý báu này cần được phổ biến, trao đổi rộng rãi giữa các quốc gia, các khu vực trên thế giới.

Ý kiến tham luận của các đại biểu tham gia tại hội thảo đã làm sâu sắc thêm nhận thức về những vấn đề cơ bản trong phòng, chống khủng bố và hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; không một quốc gia riêng lẻ nào có thể phòng, chống khủng bố đạt hiệu quả mà thiếu sự hợp tác quốc tế. Các ý kiến đều khẳng định, Việt Nam luôn thể hiện cam kết cao nhất trong hợp tác, tham gia các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về phòng, chống khủng bố.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang khẳng định tầm quan trọng của công tác hợp tác quốc tế trong phòng, chống khủng bố; đồng thời khẳng định, Việt Nam luôn thể hiện cam kết cao nhất trong hợp tác, tham gia các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế về phòng, chống khủng bố.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng gợi mở một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện tốt sau hội thảo như: phải thống nhất nhận thức khủng bố là vấn đề mang tính toàn cầu, đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế, không loại trừ một quốc gia nào. Tiếp tục rà soát, tham mưu xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, các quy định pháp luật về phòng, chống khủng bố, nhất là hợp tác quốc tế về phòng, chống khủng bố bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Chú trọng nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các quốc gia trên thế giới trong phòng, chống khủng bố phù hợp đặc điểm, tình hình của Việt Nam, đặc biệt trong tổ chức lực lượng, vận dụng các biện pháp ngăn chặn, giải quyết các vụ khủng bố lớn. Trên cơ sở kết quả Hội thảo, các cơ quan nghiên cứu trong lực lượng công an nhân dân, các trường Công an nhân dân cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận phòng, chống khủng bố; phối hợp Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác phòng, chống khủng bố.